• info@ifittturkiye.org

 

Mine Güneş Kaya
IFITT Türkiye Chapter President(IFITT Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı)
 
E. Ozan Aksöz
IFITT Türkiye Chapter Vice President(IFITT Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
 

Sinan Baran Bayar

IFITT Türkiye Chapter Secretary General(IFITT Türkiye Genel Sekreteri)

 

Eda Hazarhun

IFITT Türkiye Chapter Treasurer(IFITT Türkiye Saymanı)

 

Seden Doğan

Associate Professor, Ondokuz Mayıs University,Samsun(Doç. Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Samsun)

 

İpek Itır Can

Research Assistant, Anadolu University, Eskişehir(Araştırma Görevlisi,Anadolu Üniversitesi,Eskişehir)

 

Sarp Kumlu

Research Assistant, Phd Student. Kocaeli University,Kocaeli(Doktora Öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi,Kocaeli)

 

Nilda Şenmutaf

Master Student, Adnan Menderes University,Aydın(Yüksek Lisans Öğrencisi, Adnan Menderes Üniversitesi,Aydın)