• info@ifittturkiye.org

IFITT Türkiye chapter made an impression with the Summer School project held locally for the first time in 2021, will hold the Summer School in İzmir in a hybrid environment this year.
 
  

- Cyber Security and Tourism, 

- Circular Economy and Circular Tourism,

- Digital Nomads,

- Energy Management and Tourism in Hotel Management,

- Gamification in Tourism,

- Gastronomy 4.0,

- Green Tourism Technologies,

- Metaverse in Tourism

- Effects Of Metaverse Technology on Tourism

- Metaverse Reality in Tourism,

- Reality Technologies as a Destination in Tourism,

- Tourism in Tourism Sharing Economy and Sustainability,

- Smart Tourism Applications, Smart City, Smart Society, Smart Tourism,

- Storytelling in Tourism,

- Sustainable Tourism, Area Management and Planning,

- Technologies Applied in Destination Management,

- Tourism Technologies Chronological Process,

- Tourism and Society 5.0 Relationship

- Tourism 4.0 and Society 5.0

- Technology Use in the Gastronomy Sector,

- Virtual Tours,

- Virtual Event Management in Congresses and Fairs,

- Wearable Technologies in Tourism

- The Use of Wearable Technologies in Tourism,

  

Attendees will be able to obtain an online certificate after the exams through USF Muma Business College from Florida, USA2021 yılında ilk kez yerel olarak gerçekleştirilen Yaz Okulu projesiyle adından söz ettiren IFITT Türkiye bölümü, Yaz Okulu'nu bu yıl İzmir'de hibrit bir ortamda gerçekleştirecek.
   

- Siber Güvenlik ve Turizm,
- Döngüsel Ekonomi ve Döngüsel Turizm,
- Dijital Göçebeler,
- Otel İşletmeciliğinde Enerji Yönetimi ve Turizm,
- Turizmde Oyunlaştırma,
- Gastronomi 4.0,
- Yeşil Turizm Teknolojileri,
- Turizmde Metaverse
- Metaverse Teknolojisinin Turizme Etkileri
- Turizmde Metaverse Realitesi,
- Turizmde Bir Destinasyon Olarak Realite Teknolojileri,
- Turizm Paylaşım Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik İçinde Turizm,
- Akıllı Turizm Uygulamaları, Akıllı Şehir, Akıllı Toplum, Akıllı Turizm,
- Turizmde Hikâye Anlatıcılığı,
- Sürdürülebilir Turizm, Alan Yönetimi ve Planlaması,
- Destinasyon Yönetiminde Uygulanan Teknolojiler,
- Turizm Teknolojileri Kronolojik Süreci,
- Turizm ve Toplum 5.0 İlişkisi
- Turizm 4.0 ve Toplum 5.0
- Gastronomi Sektöründe Teknoloji Kullanımı,
- Sanal Turlar,
- Kongre ve Fuarlarda Sanal Etkinlik Yönetimi,
- Turizmde Giyilebilir Teknolojiler
- Giyilebilir Teknolojilerin Turizmde Kullanımı,

 
Katılımcılar, sınavların ardından ABD Florida'dan USF Muma Business College aracılığıyla çevrimiçi sertifika alabileceklerdir.