• info@ifittturkiye.org

 

Dear Colleagues, Dear Friends,   

 

 

It is our great pleasure to invite you to participate IFITT Türkiye Summer School & Summit entitled “On the Way To Human-Centered Tourism Technologies' Future”, which will be held as a hybrid event from August 18th to August 21st, 2022, hosted by the IFITT Türkiye and International Federation for Information Technologies in Travel and Tourism (IFITT).

 

 

The future of tourism can encompass many aspects of mobility, travel plans, insights, human experience, life, the world, new skills, new jobs and many opportunities here in the universe.

 

 

Of course, it will be the common goal of all of us to create a tourism aspect which may take many points based on culture, equity, innovation, integration, diversity, sustainability, quality and of course on peace that we need to understand deeply together today. 

 

 

Together with the lecture, presentations and sessions we would like to attract the interest of business life and sector professionals and academia and of course we aim to aim to inform our students who will integrate with new professions where technology and digitalization will have an important place in the future of tourism with prosperity, peace, and harmony. 

 

 

Now it is time to remind ourselves that the time itself is space and a moving in action is time, both sets now the human creativity… Time and space exist with only “human”…

 

 

Let’s meet in our beautiful city of Izmir, the center of the good life and the pioneer of ideas, with its dynamic and smiling people living here uninterruptedly 8500 years.

 

 

Unicorns believe in dreams, join us to discover yourself strongerly today.

 

 

IFITT Türkiye Summer School & Summit Committee

 

 

 

 

 

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Dostlarımız,

 

 

 

 

18-21 Ağustos 2022 tarihleri arasında IFITT Türkiye ve Uluslararası Seyahat ve Turizmde Bilgi Teknolojileri Federasyonu (IFITT) ev sahipliğinde hibrit bir etkinlik olarak gerçekleştirilecek olan “İnsan Odaklı Turizm teknolojilerinin Geleceğine Giden Yolda” başlıklı IFITT Türkiye Yaz Okulu & Zirvesi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.


Turizmin geleceği, evrendeki hareketliliğin, seyahat planlarının, içgörülerin, insan deneyiminin, yaşamın, dünyanın, yeni becerilerin, yeni işlerin ve birçok fırsatın birçok yönünü kapsayabilir.


Kültür, eşitlik, yenilikçilik, entegrasyon, çeşitlilik, sürdürülebilirlik, kalite ve tabii ki barışa dayalı ve birlikte derinden anlamamız gereken birçok noktayı alabilecek bir turizm boyutu oluşturmak elbette bugün hepimizin ortak hedefi olacaktır.


Turizmin geleceğinde önemli bir yer edecek teknoloji ve dijitalleşmenin konuşulacağı ders, sunum ve oturumlarla birlikte iş dünyasının sektör profesyonellerinin ve akademinin ilgisini çekmeyi ve geleceğimizin mesleklerini yaratacak refah, huzur ve uyumla bütünleştirecek olan öğrencilerimizin bilgilenmelerini amaçlıyoruz.


Şimdi zamanın kendisinin mekan, hareketin de zaman olduğunu hatırlatmanın zamanı geldi, her ikisi de artık insanın yaratıcılığını belirliyor… Zaman ve mekan sadece “insanlarla” var oluyor…


8500 yıldır kesintisiz yaşayan dinamik ve güler yüzlü insanlarıyla, iyi yaşamın merkezi, fikirlerin öncüsü güzel şehrimiz İzmir'de buluşalım.


Tek boynuzlu atlar hayallere inanır, bugün kendinizi daha güçlü keşfetmek için bize katılın.


IFITT Türkiye Yaz Okulu ve Zirve Komitesi