• info@ifittturkiye.org

 

IFITT       

 

Established with the mission of sharing experience, knowledge and excitement for the use of information technologies in the field of travel and tourism, developing cooperation with the sector, feeling social responsibility and targeting scientific excellence; International Information Technologies Tourism and Travel Federation (IFITT) was founded as a non-profit organization in 1997 in Innsbruck, Austria.

 

Today, IFITT, which has many active expert and student members from all relevant fields and levels of the sector and academia, regularly organizes various conferences, events and studies every year.

 

 

IFITT TÜRKİYE

 

IFITT Türkiye was established in 2019 with a group of academics and private sector representatives, and continues IFITT talk series with students, private sector and academicians throughout the year.

 

IFITT


Bilgi teknolojilerinin seyahat ve turizm alanında kullanımına yönelik deneyim, bilgi ve heyecanı paylaşmak, sektörle işbirlikleri geliştirmek, sosyal sorumluluk hissetmek ve bilimsel mükemmelliği hedeflemek misyonuyla kurulan; Uluslararası Bilgi Teknolojileri Turizm ve Seyahat Federasyonu (IFITT), 1997 yılında Avusturya'nın Innsbruck kentinde kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kuruldu.


Bugün sektörün ve akademinin ilgili tüm alan ve kademelerinden çok sayıda aktif uzman ve öğrenci üyesi bulunan IFITT, her yıl düzenli olarak çeşitli konferanslar, etkinlikler ve çalışmalar düzenlemektedir.


IFITT TÜRKİYE


2017 yılında ön çalışmaların ardından 2019 yılında akademisyen ve özel sektör temsilcilerinden oluşan bir grupla kurulan IFITT Türkiye, yıl boyunca öğrenciler, özel sektör ve akademisyenlerle IFITT söyleşi serilerine devam ediyor.